3 Gardentasun Ekonomiko-finantzarioa
 • 3.1 Aurrekontua

  Eguneratuta

 • 3.2 Aurrekontuaren aldaketak

  Eguneratuta

 • 3.3 Urteko Kontuak

  Eguneratuta

 • 3.4 Ekonomia eta finantza ratioak

  Eguneratuta

 • 3.5 Zorpetzea

  Eguneratuta

 • 3.6 Ondasunak eta eskubideak

  Eguneratuta

 • 3.7 Kanpoko kontrolak

  Eguneratuta